De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg

Rekenen

In schooljaar 2013-2014 zijn we in de groepen 1/2 gestart met de rekenmethode Rekenrijk en in de groepen 3 t/m 5 met Rekenwonders. Vanaf schooljaar 2014-2015 werkt groep 3 t/m 6 uit Rekenwonders.

Rekenrijk bestaat uit een activiteitenlijn, die suggesties geeft voor rekenactiviteiten. Elke activiteit behandelt één rekendoel. De doelen komen in een logische volgorde aan bod en worden daarna ingeoefend, waardoor de kinderen goed voorbereid aan groep 3 kunnen beginnen. Per week worden er 3 rekenactiviteiten gedaan.

Rekenwonders is gebaseerd op de rekendidactiek in Singapore. In internationale onderzoeken naar prestaties op het gebied van rekenwiskunde van leerlingen in verschillende leeftijden, scoort Singapore in opeenvolgende onderzoeken constant in de top drie. Naast de hoge score, die door Singapore op het gebied van probleem oplossen wordt geboekt, is onderzocht dat de leerlingen rekenwiskunde leuk vinden. En dat is heel belangrijk voor het begrip. In de Singapore didactiek ligt de nadruk op de ontwikkeling van het wiskundig redeneren en logisch denken. Bij de aanpak worden de kinderen aangemoedigd en uitgedaagd om de rekenwiskundige problemen te visualiseren (te tekenen) en hun hoofdrekenvaardigheden te ontwikkelen.

De nadruk bij Rekenwonders wordt gelegd op het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en het effectief monitoren van eigen leer- en denkprocessen. Er staat per blok een onderwerp centraal en dat wordt een langere periode intensief behandeld. Voorbeelden van onderwerpen zijn: getallen t/m 40, vermenigvuldigen, tijd, geld, enz. Als het over tijd gaat, staat alleen het klokkijken centraal (zowel analoog als digitaal) en worden er geen andere rekenonderwerpen aan de orde gesteld. Hierdoor leren de kinderen meer. Binnen de grenzen van hetzelfde onderwerp vindt er verdieping en verrijking plaats. In de lessen wordt er veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen: kinderen lossen met elkaar rekenvraagstukken op.

Naast Rekenwonders werken de kinderen van groep 3 t/m 8 ook met de Rekentuin. Dit is een webbased computerprogramma voor het spelenderwijs oefenen en meten van rekenvaardigheden. Ieder kind oefent op zijn eigen niveau. Dankzij een innovatieve technologie maakt elk kind automatisch het merendeel van de opgaven goed. Dit maakt de Rekentuin uitdagend voor zowel zwakke als goede rekenaars.