De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg

Zelfstandig werken

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig leren te werken. Doordat de kinderen taakgericht werken, zijn er meer mogelijkheden ieder kind op zijn of haar eigen niveau te laten werken. Dit noemen we differentiëren.

Vanaf groep 1 worden de kinderen getraind in het kunnen werken zonder directe aandacht van en begeleiding door de leerkracht. Dat noemen we “werken met uitgestelde aandacht”. De kinderen leren te zorgen voor hun eigen materialen en het zelf aanpakken van werkjes en opdrachten. De leerkracht zal minder bezig zijn met het orga­niseren in de groep en heeft daardoor meer tijd voor gerichte instructie aan kleine groepjes of individuele leerlingen. Naarmate de kinderen langere tijd zelfstandig werken, ontstaat er langzamerhand ruimte voor het werken aan een dagtaak. Deze werkwijze wordt aangeleerd vanaf groep 2.

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen weektaken. De dag- en weektaken bestaan uit opdrachten, die na een klassikale instructie of na een groepsles gemaakt moeten worden. De werkkaarten zijn ingedeeld op drie niveaus, te weten: basis, intensief of verdiept. Door het werken met dag- en weektaken kan er beter gedifferentieerd worden binnen de groep. Voordeel daarvan is, dat er gerichter aandacht wordt besteed aan de uiteenlopende mogelijkheden die de diverse kinderen hebben. Leerlingen die de leerstof goed aankunnen, krijgen verrijkings- en verdiepingsstof aangeboden. Wanneer deze (meer)begaafde leerlingen de basislesstof verwerkt hebben, krijgen zij uitdagende opdrachten aangeboden, die onderdeel uitmaken van onze methodes. Daarnaast wordt er ook veel gebruik gemaakt van aanvullende materialen, die speciaal bestemd zijn voor (meer)begaafde leerlingen. Leerlingen die moeite hebben met het zich eigen maken van de leerstof krijgen meer herhalingsstof aangeboden om de basisleerstof te leren beheersen. Dit alles wordt verwerkt in de dag- en weektaken van de leerlingen.

Doordat de kinderen een groot deel van de dag zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht tijd om extra instructie te geven aan kleine instructiegroepen. We streven er als school naar leerlingen zoveel mogelijk binnen de groep te begeleiden. Uit onderzoek en uit eigen ervaring is gebleken dat dit het meeste effect heeft. De leerkracht weet precies waar de kinderen moeite mee hebben en de kinderen krijgen steeds dezelfde instructie aangeboden. Het kan voorkomen dat leerlingen nog wat extra ondersteuning nodig hebben, omdat de basis van het rekenen niet goed ontwikkeld is of omdat een kind bijvoorbeeld dyslectisch is.