De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg

Schoolgids

Hierbij bieden wij u de schoolgids van CBS De Hoeksteen aan. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders en verzorgers van de huidige en ook toekomstige kinderen van onze school. Daarnaast treft u de jaargids met actuele informatie aan.

20152019SchoolgidsHoeksteenvoorkant1   Jaargids 2017 2018

De schoolgids geeft informatie over het onderwijs op De Hoeksteen. We maken duidelijk wat we belangrijk vinden en op welke wijze we ieder kind de mogelijkheid geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Tevens vermelden we aan welke facetten van de opvoeding we een bijdrage willen leveren en hoe we dat vormgeven. Daarnaast beschrijven we in de schoolgids hoe we ouders bij de school betrekken en op de hoogte houden van de resultaten en activiteiten van de leerlingen.

Deze schoolgids geeft niet alleen een opsomming van de huidige schoolpraktijk, maar bevat ook een beschrijving van het schoolbeleid voor de komende jaren. We vertellen u wat er zal veranderen aan methoden en werkwijzen.

Als u informatie mist of onduidelijk vindt, dan vragen we u vriendelijk dit aan ons te laten weten. We kunnen daar bij het samenstellen van de volgende gids rekening mee houden.

Daanaast kun u hier het schoolplan vinden.