De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Schooltijden

De leerkrachten willen graag op tijd met de lessen beginnen. Daarom hanteren we de volgende tijden:

Deuren open
's Ochtends om 8.20 uur en 's middags om 13.10 uur gaan de buitendeuren open. De leerlingen mogen om 8.20 uur naar binnen.

De eerste bel
Om 8.25 uur en 13.05 uur gaat de eerste bel. De leerlingen moeten dan naar binnen. De klas van de leerkracht die pleinwacht heeft, blijft buiten totdat hun leerkracht naar binnen gaat.

De tweede bel
Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel. Dit betekent dat de lessen gaan beginnen.

Einde lessen
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de ochtendlessen om 12.00 uur. De middaglessen eindigen om 15.15 uur.
Op woensdag eindigt de ochtendles om 12.30 uur en zijn alle leerlingen 's middags vrij.
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 geen les.

Voor- of achterplein
De ingang op het voorplein is bestemd voor de leerlingen van de groepen 1 en 2.
Zij mogen door de ouders/verzorgers naar hun klas gebracht worden.

De ingang op het achterplein is bestemd voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.
De ouders nemen hier buiten afscheid.

Voor alle kinderen geldt dat zij 's middags vanaf 13.05 uur het plein op mogen, als zij niet zijn overgebleven.