De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Historie

GGSchool

Voordat De Hoeksteen gebouwd werd, stond op de hoek van de Torenlaan en de Jagerlaan de Gereformeerde Gemeente School.

De Hoeksteen
Op 15 april 1985 opende Christelijke Basisschool (C.B.S.) De Hoeksteen haar deuren op Jagerlaan 31 (wat later nummer 17 werd) in het centrum van Zeist. Met toen nog acht leslokalen, een speellokaal en een gemeenschappelijke ruimte. Naast de school ligt een gymnastiekgebouw, dat van de gemeente wordt gehuurd voor de gymlessen. De heer Derk Eshuis is tot 1991 directeur van De Hoeksteen gebleven. In 1991 volgde de heer Jan Jubbega hem op. In 1995 vond een fusie met Ichthus plaats. De beide scholen werden tot 1998 geleid door de heer Jubbega. In 1998 werd de heer Jubbega adjunct-directeur van De Hoeksteen en de heer Jan van der Bijl directeur van Ichthus/De Hoeksteen. In 2004 werd de heer Van der Bijl opgevolgd door de heer Hans Dikkeschei.

voorkantoud

In 2006 volgde mevrouw Eline Couperus de heer Jubbega op als locatiemanager van De Hoeksteen. Daarnaast is de heer Rokus Hassefras na een interim periode van 1 januari tot 20 augustus 2012 directeur geworden van Ichthus/De Hoeksteen. Wederom na een interim periode, van 1 februari 2013 tot 22 februari 2014, is de heer Gert Meerwijk directeur geworden van Ichthus/De Hoeksteen.

kaart25jaar  schoolfoto25jr

In de week van 20 t/m 24 september 2010 was het Feestweek want De Hoeksteen vierde haar 25-jarig bestaan. Iedere dag stond er weer wat leuks op het programma, op maandag te beginnen met de officiële opening van het nieuwe klaslokaal boven op de school.

logo oud  openingstekst

In het schooljaar 2014-2015 vierde De Hoeksteen haar 30-jarig bestaan. In dit jaar werden veel vernieuwingen ingebracht. Zo werd het logo vervangen door een kleurig logo, de naam 'Info' van de nieuwsbrief werd gewijzigd in 'Het Hoekjournaal', de website werd met nieuwe lay-out, als responsive website, opgebouwd, de rode schoolshirts werden vervangen door frisse groene shirts en het voorplein werd compleet vernieuwd als Groen Schoolpein. Tijdens de opening van het schoolplein werd ook de opgeknapte openingssteen gepresenteerd.

LogoDeHoeksteen groot   Openingssteen verkleind

 

overzichtschoolpleinvoor


De Slotlaanschool en De Eerste Stap (bron: Feestkrant maart 1985)
Lagere school De Slotlaanschool sloot op 29 maart 1985 na ruim 120 jaar haar deuren. Samen met kleuterschool De Eerste Stap verhuisde zij naar de nieuwe school De Hoeksteen op de hoek van de Torenlaan/Jagerlaan. De nieuwe school werd na de paasvakantie feestelijk ingewijd in de feestweek van 15 t/m 20 april 1985.

De Slotlaanschool dankt haar bestaan aan mevrouw J.A. van Bern-van Goor Hinloopen. Vanwege de 50-jarige feestelijke herdenking van de slag bij Waterloo schonk zij in 1865 een flinke som geld aan de hervormde gemeente van Zeist voor de bouw van een weeshuis, bejaardentehuis en school. Een wat vreemde combinatie: wezen, bejaarden en schoolkinderen onder één dak. Het gebouwencomplex aan de Slotlaan, op de plaats van de tegenwoordige Ireneflat, was bekend als het weeshuis, waarnaar de Weeshuislaan is genoemd. In de linkervleugel was het bejaardenhuis, later gebruikt als woning voor het hoofd van de school, in het midden het weeshuis en in het rechtergedeelte de school gehuisvest.

Hoofd van de eerste hervormde school was de heer Jac van Zanten, de vader van de latere apotheker. Hij kwam uit Veenendaal en aanvaardde zijn functie op 14 mei 1865 op 32-jarige leeftijd. Hij bleef schoolhoofd tot 1906, het jaar waarin een pensioenregeling voor onderwijzend personeel van kracht werd en hij zodoende op 73-jarige leeftijd van zijn pensioen kon gaan genieten. In datzelfde jaar werd de in 1984 gesloopte school aan de Weeshuislaan gebouwd. Een voor die tijd prachtig gebouw, waarover men tot ver buiten Zeist sprak omdat het met een aanneemsom van NLG 44.000,00 zo'n duur paleis was geworden. Hoofd van de nieuwe school werd de heer A. van den Bosch. Na de ingebruikneming van de school aan de Weeshuislaan werd de oude school verbouwd tot een vergadercentrum, het latere Irene. Tot aan de sloop van het weeshuis in 1958 hebben talloze verenigingen en clubs daar hun vergaderingen gehouden en uitvoeringen gegeven. Ook werden er jarenlang kerkdiensten gehouden. In 1916 werd de school gesplitst in een lagere en een m.u.l.o.-school (in 1920 gewijzigd in u.l.o.). De m.u.l.o. werd ondergebracht in de nieuwe lokalen achter het weeshuis, onder leiding van de heer Van den Bosch. De lagere school kreeg de heer J. van Ginkel als hoofd. In 1921 werd de u.l.o.-/m.a.v.o.-school gebouwd. In 1936 kreeg de heer E. de Klerk de leiding over de Slotlaanschool, die inmiddels weer was uitgegroeid tot een gecombineerde lagere en u.l.o.-school. In 1938 werd de school gesplitst. De heer N.B. Themmen werd hoofd van de u.l.o.-school en de heer De Klerk hoofd van de lagere school. Hij bleef dat tot zijn pensioen in 1959. Een opmerkelijk feit is wel, dat de school in 1865 in het weeshuis begonnen, sindsdien verhuisd naar de Weeshuislaan en vervolgens teruggekeerd naar de Slotlaan, gedurende bijna honderd jaar slechts door drie verschillende hoofden werd geleid. In 1959 werd de heer J. van Soest hoofd van de lagere school. Hij droeg in 1977 de leiding over aan de heer D. Eshuis, die zich door de verhuizing in 1985 het eerste hoofd van De Hoeksteen kon noemen.