De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Onze missie en visie

Onze missie
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs en zetten ons tot het uiterste in om de kwaliteiten van kinderen te ontwikkelen, zodat zij hiermee hun plek kunnen vinden in de dynamische samenleving.

Ons motto
Ieder kind telt en mag er zijn!

Onze visie

 • Ieder kind is uniek, mag er zijn en heeft zijn eigen kwaliteiten.
 • Wij streven ernaar dat de kinderen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige individuen met voldoende vertrouwen in zichzelf.
 • We leren kinderen respect te hebben voor elkaar en de leefomgeving, ons uitgangspunt daarbij is de Kanjertraining.
 • Onze basis is de christelijke geloofsovertuiging met ruimte voor andere culturen.
 • Wij bieden, in partnerschap met ouders, een veilige en stabiele omgeving, van waaruit kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Wederzijds vertrouwen tussen de leerling, ouders en leerkrachten vormt daarbij de basis.
 • Wij vinden openheid en korte communicatielijnen met leerlingen, ouders en leerkrachten belangrijk.
 • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een gezonde leefomgeving, waarbij aandacht is voor voeding en beweging.
 • Onze kijk op onderwijs is dat we kinderen leren oplossingsgericht te handelen, hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken, kritisch te kijken en te handelen. Daarbij sluiten we aan bij het niveau van de kinderen.
 • Wij vinden de creatieve ontwikkeling van de kinderen belangrijk. Daarom besteden we aandacht aan drama, tekenen, handvaardigheid en muziek.
 • Ons team van leerkrachten is vooruitstrevend en houdt van vernieuwing.
 • Wij bieden een prettige, uitdagende werkomgeving voor de leerkrachten en stimuleren persoonlijke ontwikkeling.