De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Visie, kernkwaliteiten en ambities

 

 • Ieder kind is uniek, mag er zijn en heeft zijn eigen kwaliteiten
 • Wij streven ernaar dat de kinderen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige individuen met voldoende vertrouwen in zichzelf.
 • We leren kinderen respect te hebben voor elkaar en de leefomgeving, ons uitgangspunt daarbij is de Kanjertraining.
 • Onze basis is de christelijke geloofsovertuiging met ruimte voor andere culturen.
 • Wij bieden, in partnerschap met ouders, een veilige en stabiele omgeving, van waaruit kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Wederzijds vertrouwen tussen de leerling, ouders en leerkrachten vormt daarbij de basis.
 • Wij vinden openheid en korte communicatielijnen met leerlingen, ouders en leerkrachten belangrijk.
 • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een gezonde leefomgeving, waarbij aandacht is voor voeding en beweging.
 • Onze kijk op onderwijs is dat we kinderen leren oplossingsgericht te handelen, hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken, kritisch te kijken en te handelen. Daarbij sluiten we aan bij het niveau van de kinderen

Onze kernkwaliteiten

 • We geven ieder kind persoonlijke aandacht.
 • Wij bieden een veilige en stabiele omgeving.
 • We kennen ieder kind en de kinderen kennen de leerkrachten.
 • We bieden kwalitatief goed onderwijs en zijn vernieuwend in de keuzes van onze lesmethodes.
 • We zijn een gecertificeerde Kanjerschool.
 • We hebben het Utrechts Verkeersveiligheidslabel.
 • We hebben een kwalitatief, hoogstaand team van leerkrachten met diverse specialisten.
 • Het team is stabiel en hecht.
 • We zijn een lerende organisatie.

Onze kernwaarden

 • Vertrouwen
 • Respect
 • Samen
 • Kritisch
 • Vernieuwend
 • Veiligheid
 • Oplossingsgericht
 • Openheid
 • Kwaliteit
 • Stabiliteit

Onze ambities

 • We blijven goed onderwijs geven met als kernvakken lezen, taal, spellen, rekenen en begrijpend lezen.
 • Wij geven betekenisvol onderwijs. Hierdoor bereiken we dat kinderen met meer enthousiasme leren en betere resultaten behalen.
 • We bereiden kinderen voor op de 21ste eeuw door ze de daarvoor benodigde vaardigheden te leren. Deze vaardigheden zijn: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale- en culturele vaardigheden.
 • We blijven een kanjerschool.
 • Het aanbod op cultureel/creatief gebied wordt de komende jaren uitgebreid.
 • In 2018 hebben we het vignet Gezonde School behaald.