De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Welkom bij groep 5


Juf Loes

PicturEs TeamHoeksteen2022 17 kopiëren

Welkom in groep 5 !

 

In groep 5 vinden we 3 dingen belangrijk: nieuwsgierigheid, vertrouwen en groeien.

”Wat je aandacht geeft groeit” - dat klopt: in onze groep krijgen alle kinderen aandacht en groeien we met elkaar.  

Leren gaat beter als we kunnen samenwerken en dingen uitproberen, zoals bij Leskracht.  Als iets zelf niet lukt, dan help ik de kinderen op weg. 

Onze Kanjer afspraak is: “We zorgen ervoor dat niemand wordt buitengesloten of zich buitengesloten voelt”.  Zo blijven we met elkaar verbonden en kunnen we groeien. 

Ik vind het fijn om te zien dat de kinderen zo geïnteresseerd zijn in elkaar en elkaar zoveel vragen stellen, bijvoorbeeld bij de presentatie van een boekendoos.

Door deze interacties groei je als kind en leer je opkomen voor jezelf. Je leert een goede klasgenoot te zijn en daarmee verbeteren de leerprestaties ook. 

Door gebruik te maken van de gekleurde petten uit de Kanjertraining, benoem ik het gedrag van de kinderen – dat werkt heel goed in de klas. Hierdoor ontstaat een positieve sfeer. Als er iets aan de hand is, kunnen we het makkelijk samen oplossen. 

In groep 5 geven we elkaar het vertrouwen dat we ons aan de gemaakte afspraken houden. Als het een keertje niet lukt, dan praten we daarover met elkaar. 

Ook worden de kinderen uitgedaagd om na te denken over levensbeschouwelijke thema's. Hiervoor gebruiken we de methode Trefwoord.  

Deze groep 5 is een fijne groep, waar kinderen mogen groeien in een vertrouwde omgeving! 

Juf Loes 

 

Leskracht

In groep 5 werken we graag samen met elkaar. De samenwerking komt terug in heel veel andere vakken, maar vooral bij Leskracht. Daar krijgen de kinderen de ruimte om in een groepje een hoofdvraag te formuleren. Van daaruit bedenk je individueel weer een deelvraag die je zelf gaat onderzoeken en antwoord daarop probeert te vinden.
We bespreken de ervaring door middel van een presentatie en ze krijgen feedback uit de klas. Bij Leskracht is er is veel persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen.

Sinterklaas

Sinterklaas heeft dit jaar onze groep bezocht en voor alle kinderen waren er superleuke surprises en gedichten gemaakt, door de hulpsinterklazen.
Het was een geslaagde dag met veel blije gezichten!

 

Streetwise

Ook dit jaar heeft onze groep 5 deelgenomen aan ANWB Streetwise.
De module Hallo auto leert kinderen over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.

 

In de groep hebben we de afgelopen tijd veel gesproken over angst en vertrouwen en het belang van gezien"worden” uit Trefwoord - zie je mij?

In dit thema onderzoeken kinderen waarom
gezien worden belangrijk is. Ook ontdekken ze
dat gezien worden een rol speelt in onze
samenleving en dat het fijn is om gezien te
worden, dus ook om een ander te zien

 

Gezien worden is meer dan opgemerkt worden.
Het is de bevestiging krijgen dat je goed
genoeg bent (relatie), dat je tot mooie dingen in
staat bent (competentie) en dat je de ruimte
hebt om je eigen keuzes te maken (autonomie)
in relatie met de ander. Dit, relatie -
competentie - autonomie, worden ook wel de
psychologische basisbehoeften genoemd.

Het volledig vervullen van alle drie deze
basisbehoeftes gebeurt bijna in geen enkel
leven. Leren omgaan met tegenslagen of je niet
gehoord voelen, is ook belangrijk om te leren.
Tegelijk doen we allemaal ons best om de
mensen om ons heen echt te zien en te horen.

De Bijbelverhalen bevestigen dat gezien worden
niet vanzelfsprekend is. Jezus ontmoet blinden,
lammen, kleine kinderen en andere kwetsbare
mensen. Deze mensen worden vaak niet
gezien of alleen met een negatieve blik bekeken.
Jezus doet het anders. Hij kijkt juist naar deze
mensen. Wanneer hij dat doet, geeft Hij hun dat
zetje naar een gelukkiger leven.


Ook is er in groep 5 ruimte voor andere leuke dingen zoals u op de foto,s kunt zien.