De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Welkom bij groep 5 (2021-2022)


Juf Loes

Groep 5 is een hele gezellige groep met 26 kinderen, 1 juf en 1 onderwijsassistent. Iedere dag doen wij spelling en rekenen, daarnaast hebben wij Engels, computerles, verkeer, schrijven, nieuwsbegrip en gym. Ook voor creativiteit is veel aandacht zoals knutselen en muziek.

  

Wij werken veel in groepjes, zodat de kinderen leren om samen te werken. Ook leren wij de kinderen zelf problemen op te lossen, wanneer deze er zijn. Wij vinden het belangrijk om kinderen zelfstandig te maken, om zo te leren keuzes te maken en hier de consequenties van te ervaren. Niet om ze te straffen of te laten zweten, maar met het idee dat ze er iets van leren en wellicht bij een volgende keer een andere (betere) keuze maken. Of om te ervaren dat het prima ging.

Iedere dag hebben de kinderen een eigen taak in de klas. Wekelijks rouleren de taken. We werken met een beloningssysteem. De kinderen kunnen class Dojo's verdienen. Dat kan door goed gedrag, goed samenwerken en als een kinds iets opvallend leuks of knaps heeft gedaan. Zowel individueel als groepsgewijs. De verdiende punten kunnen ze dan inruilen voor extra beloning in de vorm van strip lezen, bordtekenen etc. De groepspunten kunnen ze inwisselen voor een bingo met thee en wat lekkers of een filmpje bekijken.

Kunstenhuis
De kinderen hebben twee keer kunstlessen gehad van het Kunstenhuis in Zeist voor een workshop Lichtkunst. Ze hebben in groepjes gewerkt aan 3D modellen. Van wilgentakken en schilderstape hebben ze figuren gemaakt. In de tweede workshop hebben we daar papier omheen gemaakt, waardoor het grote lichtobjecten werden.

We hebben lootjes getrokken in de klas en we hebben voor elkaar een gedicht en een surprise gemaakt. En natuurlijk met een cadeautje in de surprise. De Sinterklaasviering begonnen we met een openingsdans op het achterplein met de hele school.

 

Leskracht
De afgelopen weken hebben wij met leskracht gesproken over de verschillende feesten en vieringen. De kinderen hebben onderzoek gedaan naar verschillende religies en de bijbehorende feesten. Zij hebben daar muurkranten van gemaakt en aan elkaar gepresenteerd.