De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg

Leerlingenraad

Ook in het schooljaar 2017-2018 jaar is de leerlingenraad weer actief bezig. Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest waar onder andere overlegd wordt over het bovenbouwfeest, het schoolplein, de toekomst van de school en nog veel meer onderwerpen. De leerlingenraad zet zich in voor 

een goede en prettige gang van zaken op school.Vanaf  hebben de leerlingen een leerlingenraad. Deze bestaat uit een groep van enthousiaste vertegenwoordigers uit de groepen 6, 7 en 8. Ieder jaar worden er in de klassen verkiezingen gehouden. Dit schooljaar zitten Tygo en Timo uit groep 8 en Ties en Daantje uit groep 7 en Slevin en Jurre uit groep 6 in de leerlingenraad.


De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school. Zij overlegt regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

 Onderwerpen
- Het belangrijkste onderwerp dat op de agenda staat, is het bovenbouwfeest en de schoolpleinen.
  Hoe kunnen we de pleinen optimaal benutten en hoe komt iedereen aan zijn of haar trekken.
- Een ander onderwerp dat we verder uitwerken is de hondenpoep rondom de school.
  We denken na over wat de leerlingenraad en de school daaraan zouden kunnen doen.
- Verder heeft de leerlingenraad al diverse andere onderwerpen aangedragen. Die gaan we in de komende maanden verder met elkaar bespreken.

Ideeënbus
In de hal van de school staat een ideeënbus. Daarin kan iedere leerling zijn of haar idee gooien, dat de leerlingenraad kan bespreken.

Waarom een leerlingenraad?
* De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
* De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
* Het bevordert de betrokkenheid van leerlingen met school.
* Het bevordert de verantwoordelijkheid van leerlingen voor schoolse zaken.
* Het brengt de leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bij.
* Het bevordert de kwaliteit van de schoolorganisatie.
* De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
* Het bevordert het actief burgerschap. De leerlingen leren zich uit te drukken en te bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden.