De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Rekenen

Voorbereidend rekenen
We werken in de kleutergroepen aan de hand van rekendoelen. Hiervoor zetten we veel verschillende materialen in, vaak passend bij het thema. Iedere week worden er 3 lessen gegeven. De onderdelen die in groep 1 en 2 aan bod komen zijn o.a.:
∙ kunnen opzeggen van de telrij t/m 10/20 en terugtellen
∙ verkort kunnen tellen met sprongen van 2
∙ vergelijken van hoeveelheden
∙ kunnen herkennen van kleine hoeveelheden in één oogopslag
∙ buurgetallen t/m 10/20 kunnen benoemen
∙ kunnen herkennen en (schrijven) van de cijfersymbolen t/m 10
∙ kunnen meten van lengte, omtrek en oppervlakte
∙ dagen van de week kunnen benoemen
∙ gebeurtenissen in volgorde kunnen leggen en uitleggen
∙ kunnen nabouwen van bouwsels
∙ vormen kunnen herkennen, benoemen, sorteren en vergelijken
∙ meetkundige patronen (mozaïek, kralensnoer, slingers) kunnen namaken en voortzetten.
De activiteiten komen, naast de kring, ook bij andere werkvormen aan de orde, zoals door het gebruik van prentenboeken, kringgesprekken, liedjes en gedichtjes, door te werken met ontwikkelingsmateriaal en werken in de hoeken en te spelen op het schoolplein, in de speelzaal en aan tafel.

Groep 3 t/m 8
Wij werken in alle groepen aan de hand van leerdoelen die de kinderen in een leerjaar moeten halen. Elke week komen er verschillende doelen aan bod die gedurende het jaar herhaald worden. We werken in 5 periodes. Elke periode duurt 7 weken. Week 1 t/m 6 van een periode zijn voor het instrueren en oefenen van nieuwe doelen of het herhalen van doelen die al eerder aan de orde zijn geweest. Week 7 is een herhalingsweek. In de herhalingsweek kijken we wat de kinderen nog lastig vinden en wat er dus extra geoefend moet worden. In deze laatste week nemen we een toets af om te bekijken wat de kinderen geleerd hebben en aan welke doelen we in een volgende periode nog extra aandacht moeten besteden.

Elke week komen er, aan de hand van het rekendagboek, verschillende doelen aan bod die gedurende het jaar herhaald worden. Dit rekendagboek wordt op maandag besproken en door de kinderen ingevuld. De kinderen geven op het rekendagboek aan hoe goed ze het doel denken te beheersen. Beheersen ze dit onderdeel al goed of vinden ze het nog moeilijk?
Gedurende de week zijn er verschillende instructie- en verwerkingsmomenten. De kinderen werken aan de rekendoelen door middel van betekenisvolle activiteiten of verwerkingsbladen. Aan het einde van de week worden de doelen geëvalueerd. De kinderen laten dan in hun rekendagboek zien hoever ze zijn in hun ontwikkeling met betrekking tot de doelen. De rekendagboeken verzamelen we in een portfolio. Het portfolio gaat na elke periode mee naar huis.

Naast de reguliere lesstof is er ook ruimte voor extra instructie of verdieping. De kinderen die bepaalde doelen lastig vinden krijgen dan tijd en ruimte om extra te oefenen met de leerkracht. De kinderen die de doelen al goed beheersen worden met verrijkingsmateriaal uitgedaagd.

Vanaf groep 4 wordt er groepsdoorbrekend gewerkt, omdat we dan meer aan willen sluiten bij het niveau van het kind. Dit betekent dat sommige kinderen in een andere groep gaan rekenen, omdat ze meer of minder moeite hebben met rekenen. Op woensdag komen de kinderen, die minder moeite met rekenen hebben, allemaal bij elkaar in een groep en dan doen ze een of meerdere verdiepingsactiviteiten met elkaar.