De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Rekenen

Wij werken met rekenen aan de hand van leerdoelen die de kinderen in een leerjaar moeten halen. Elke week komen er verschillende doelen aan bod die gedurende het jaar herhaald worden. We werken in 5 periodes. Elke periode duurt 7 weken.
In de groepen 1/2 wordt er spelenderwijs aan de doelen gewerkt met onder andere ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken.
Vanaf groep 3 wordt er in de eerste week van een periode een voortoets afgenomen om te bekijken wat een kind al kan en waarover hij geen instructie meer nodig heeft. In de laatste week van een periode nemen we een toets af om te bekijken wat een kind geleerd heeft en wat nog geoefend moet worden.

Week 1 t/m 6 van een periode zijn voor het instrueren en oefenen van nieuwe doelen of het herhalen van doelen die al eerder aan de orde zijn geweest. Week 7 is een herhalingsweek. In de herhalingsweek kijken we wat de kinderen nog lastig vinden en wat er dus extra geoefend moet worden.

Op maandag vullen de kinderen samen met de leerkracht een rekendagboek in. De doelen staan in het rekendagboek en de kinderen moeten op een lijn aangeven waar ze denken te staan bij het doel. Kunnen ze dit onderdeel al goed of vinden ze het nog moeilijk.
Gedurende de week zijn er verschillende instructiemomenten en verwerkingsmomenten. Drie dagen per week werken de kinderen aan de doelen van de week door middel van betekenisvolle activiteiten of verwerkingsbladen. Bij deze betekenisvolle activiteiten en verwerkingsbladen maken we gebruik van de diverse bronnenboeken.

Aan het einde van de week worden de doelen geëvalueerd. De kinderen laten dan in hun rekendagboek zien hoever ze zijn in hun ontwikkeling met betrekking tot de doelen.
De rekendagboeken verzamelen we in een portfolio. Het portfolio gaat na elke Cito periode mee naar huis.

Naast de reguliere lesstof is er ook ruimte voor extra instructie of verdieping. De kinderen die bepaalde doelen lastig vinden, krijgen dan tijd en ruimte om extra te oefenen met de leerkracht. De kinderen die de doelen al goed beheersen worden met verrijkingsmateriaal uitgedaagd.

Vanaf groep 5 wordt er klasoverstijgend gewerkt, omdat we dan meer aan willen sluiten bij het niveau van het kind. Dit betekent dat sommige kinderen in een andere groep gaan rekenen, omdat ze meer of minder moeite hebben met rekenen. Op woensdag komen de kinderen, die minder moeite met rekenen hebben, allemaal bij elkaar in een groep en dan doen ze een of meerdere verdiepingsactiviteiten met elkaar.