De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Spellingonderwijs

Spelling is voornamelijk een auditief gebeuren. Dat wil zeggen dat dit vooral met het gehoor gebeurt. De kinderen horen een woord. Voordat ze dit woord opschrijven, analyseren ze het woord. Dit doen ze door het woord op te delen in zogenaamde klankgroepen. Daarna bekijken ze welke spellingregels zij moeten toepassen. Hoe langer een woord, hoe meer spellingregels de kinderen moeten toepassen.

We besteden veel aandacht aan welke klank je aan het eind van een klankgroep hoort en welke spellingregel er dan van toepassing is. Bijvoorbeeld bij het woord ‘kippen’ hoor je aan het eind van de eerste klankgroep een korte klank (ki...ppen). De regel die je dan moet toepassen is: ‘Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan schrijf je daarna twee dezelfde medeklinkers’.

Er wordt gewerkt met de methode Staal. Staal werkt met een bewezen, preventieve spellingaanpak. Elke les wordt er veel herhaald en dagelijks worden er dictees gegeven. Daarnaast worden in deze methode spelling en grammatica gecombineerd. Er worden 4 lessen spelling per week gegeven en 1 les grammatica. Omdat er ieder dag herhaald wordt en vanwege het accent op het auditieve, hoeven kinderen niet thuis te oefenen. Met datgene dat wij op school doen oefenen de kinderen meer dan genoeg.