De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

TSO - overblijfkosten

Tussenschoolse opvang
De Hoeksteen biedt de mogelijkheid om uw kind tussen de middag op school te laten overblijven (TSO).
De TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kiekeboe kinderopvang.
Wij streven er naar dat één overblijfmedewerker gemiddeld 15 kinderen in de groep heeft.
U kunt via het aanmeldingsformulier uw kind aanmelden voor een abonnement, dit houdt in dat uw kind gebruik gaat maken van vaste TSO dagen. Download hier het formulier voor de aanvraag van een abonnement. De startdatum van het abonnement gaat in per de eerste van iedere maand. Dit aanmeldingsformulier vormt meteen de overeenkomst die u aangaat met Stichting Kiekeboe Kinderopvang.

Het Abonnement
De kosten voor een abonnement bedragen € 2,50 per dag voor de TSO. Het abonnement geldt voor een volledig schooljaar (40 weken) en loopt het gehele schooljaar door.

Er wordt maandelijks (van september tot en met juni) achteraf geïncasseerd. Door middel van ondertekening van de overeenkomst verleent u doorlopende machtiging aan Stichting Kiekeboe Kinderopvang tot automatische incasso van de maandelijkse vergoeding. (u heeft 56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken).
Het schoolabonnement loopt per schooljaar en dient bij algehele opzegging schriftelijk voor de eerste van de maand te worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Zonder opzegging zal het abonnement steeds stilzwijgend worden verlengd voor het volgende schooljaar. Voor wijziging van dagen geldt tevens een opzegtermijn van één maand voor de eerste van de maand. De wijziging dient schriftelijk te worden aangevraagd en gaat in per volle kalendermaand daarop volgend. Download hier het wijzigingsformulier

Prijzen abonnement schooljaar 2020/2021
Abonnement                   Prijs jaarabonnement
1 dag per week               € 104
2 dagen per week           € 208
3 dagen per week           € 312
4 dagen per week           € 416


De Strippenkaart
Wij bieden de mogelijkheid om een 5 of 10 strippenkaart af te nemen.
Dit kan bij de coördinatrice op school. Deze strippenkaart wordt ook beheerd door de coördinatrice. Voor een strippenkaart dient u een overeenkomst met Stichting Kiekeboe Kinderopvang aan te gaan. Door het ondertekenen van deze overeenkomst machtigt u ons om het gehele schooljaar de afgenomen strippenkaarten te incasseren. De kosten hiervan worden door middel van een automatische incasso geïnd. Het incasseren van de strippenkaarten gebeurt eens in de twee maanden. (u heeft 56 dagen de tijd om bij uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken).

De strippenkaart(en) word(t)en verstrekt door de coördinatrice van de school. Wanneer de laatste strip verbruikt is, maakt de coördinatrice automatisch een nieuwe strippenkaart aan, tenzij u een verandering doorgeeft. Bij de uitgifte van iedere strippenkaart ontvangt de ouder of verzorger een kwitantie als bewijs van afname. Download hier het formulier voor de aanvraag van een strippenkaart. De strippenkaarten van 5 of 10, strippen kosten respectievelijk € 15,00 of € 30,00.
Tevens zijn al deze formulieren ook te verkrijgen bij de coördinatrice of te vinden in het informatierek op de school. Eenmalig afname kan ook. De kosten hiervoor bedragen €3,50 per keer en dit bedrag dient contant betaald te worden.

Het Beleid
Voor de dagelijkse opvang is coördinatrice Leonie van Vliet op school aanwezig.
Zij wordt ondersteund door de overkoepelend manager van Stichting Kiekeboe Kinderopvang,
Helga Steenbeek. Voor alle vragen of opmerkingen is Helga te bereiken via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 030-6990285. Voor vragen over de financiële administratie kunt u terecht bij Marion van Oudenaaren. Zij is tevens te bereiken onder bovenstaande contactgegevens.

Als uw kind gebruik maakt van de TSO, waarvoor u een abonnement heeft afgesloten, is het bij ons bekend welke dag(en) uw kind aanwezig is. Wanneer uw kind met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaat om te lunchen moet u hiervoor een formulier invullen voor de desbetreffende dag. Download hier het formulier.
Het formulier is ook te verkrijgen bij de coördinatrices van de school.
Na het invullen van het formulier kunt u het inleveren bij de leerkracht of bij de overblijfmedewerker.

Om het overblijven zo plezierig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij de volgende regels:

Om 11.55 uur gaan de overblijfmedewerkers richting de groepen 1 en 2 waar de kinderen van 1/2A, 1/2B en 1/2C in hun eigen groep overblijven. De leerkrachten van groepen 1 en 2 zorgen ervoor dat de kinderen naar het toilet geweest zijn en hun handen hebben gewassen.

Om 12.00 komen de kinderen van de groep 3 t/m 8 zelf naar het betreffende lokaal waar de TSO plaatsvindt.

Om 12.05 uur gaan de kinderen van groep 3, 4 en 5 eerst naar het toilet en handen wassen. De kinderen gaan dan op een stoel zitten en zetten hun eten en drinken vast klaar op tafel. Voor de maaltijd wordt er gebeden. Er wordt dan gezamenlijk gegeten tot ongeveer 12.30 uur.

Om 12.05 uur wordt de presentie van de kinderen van groep 6, 7 en 8 genoteerd. Hierna gaan de kinderen samen met de overblijfmedewerkers naar buiten. Ze maken gebruik van het achterplein. We houden ons te allen tijde aan de regels van school. De kinderen kunnen gebruik maken van de buiten toestellen die bij de school behoren. Tevens kunnen zij gebruik maken van het springtouw, stoepkrijt, voetballen met een bal op de aangewezen plek, tafeltennis en hockeyspel.

Om 12.30 uur gaan de kinderen van groep 3, 4 en 5 samen met de overblijfmedewerkers naar buiten. Dit telt alleen voor de kinderen die hun eten en drinken op hebben. De kinderen maken gebruik van het achterplein en kunnen gebruik maken van bovengenoemde buiten toestellen en speel attributen.

Om 12.30 uur gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 eerst naar het toilet en handen wassen. De kinderen gaan dan op een stoel zitten en zetten hun eten en drinken vast klaar op tafel. Voor de maaltijd wordt er gebeden. Er wordt dan gezamenlijk gegeten tot ongeveer 13.00 uur. Daarna gaan ze samen met de overblijfmedewerkers naar buiten. Dit telt alleen voor de kinderen die hun eten en drinken op hebben.

De kleuters en kinderen die hun brood en drinken nog niet op hebben gaan gezamenlijk bij elkaar zitten en krijgen hiervoor alsnog de gelegenheid tot ongeveer 12.45 uur. Tot slot wordt er gedankt voor deze lunch.

De groepen 1 en 2 komen tussen 12.30 uur en 12.45 uur naar buiten en maken gebruik van het voorplein.

Voor de kleuters zijn er ook diverse karren, fietsen en bij goed weer zandbakspeelgoed beschikbaar.

Om 13.05 uur neemt een leerkracht de pleinwacht over van de overblijfmedewerkers.
Alleen de kleuters van groep 1 en 2 worden door de overblijfmedewerkers mee naar binnen genomen en laten ze eventueel nog plassen en handen wassen voordat ze de klas in gaan.

Bij slecht weer maken wij gebruik van een winterplan, waarbij wij uiteraard binnen spelen.
De kinderen hebben dan de keuze om in hun eigen overblijflokaal diverse spelletjes te doen of te lezen en te knutselen.

Om 13.00 uur wordt alles gezamenlijk opgeruimd. In het kleuterlokaal blijft de overblijfmedewerker in de klas tot de leerkracht weer aanwezig is.

Alle overblijfmedewerkers hebben een officiële kinder EHBO cursus gevolgd via Stichting Kiekeboe Kinderopvang. Jaarlijks hebben de overblijfmedewerkers een verplichte herhaling van deze cursus.
Daarnaast hebben de overblijfmedewerkers een cursus Kanjertraining gevolgd en zijn in het bezit van een certificaat.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website.
www.kiekeboe.info